ошибки при изготовлении бюгельных протезов
вощина львів грн
властивості ланоліна

Основні елементи технологій інтенсивного пчеловождения і їх обґрунтування

Основні елементи технологій інтенсивного пчеловождения і їх обґрунтування

Основними складовими елементами технологій інтенсивного пчеловождения є:.
1. Використання пчеломаток з високими спадкоємними задатками (чистопородність, висока яйценосність, стійкість до хвороб).
2.
Содержание здорових родин.
3.
Створення родин оптимальної сили до початку медо.
збору.
4.
Проведення комплексу заходів щодо недопущі нию природного роїння.
5.
Реалізація оптимальних умов змісту родин (використання вуликів сучасних конструкцій; забезпечення родин достатньою кількістю каче ственной суши на медозбір; використання каче.
ственных світлих стільників у расплодном гнізді; опти.
мальное розташування вуликів і точков на місцевості).
6.
Своєчасне і якісне виконання всіх при.
емов догляду за бджолами (щорічна заміна маток;.
ранневесенние й осінні підгодівлі; использова ниє роботи декількох маток на одну родину;.
фор.
мирование сильних родин; мінімальна кількість оглядів; своєчасний відбір меду).
7.
Надання допомоги родинам у критичні періоди.
активного сезону з використанням электроподог ревіння.
8.
Забезпечення родин сильними медоносами (кочев.
ка, більші масиви медоносів).
9.
Якісна зимівля.
10.
Своєчасне і якісне проведення всіх са нитарных і профілактичних заходів. Эффек тивное лікування виникаючих хвороб.
11.
Своєчасний і якісний облік усіх проводь мых робіт і стану родин з подальшим анали зом. Планування робіт на пчеловодный рік.
12. Щорічна бонитировка родин з вибракуванням сла.
бых родин.
Окремі з перерахованих складових елементів, що стосуються роїння й зимівлі, докладно розглянуті в моїй книзі «Основи бджільництва». Біологічне й фи-.
зическое обґрунтування інших складових елементів технологій інтенсивного пчеловождения буде зроблено в справжній книзі.