Мінімізація оглядів. Своєчасний відбір меду

Мінімізація оглядів. Своєчасний відбір меду

Бджоли, як і всякі живі істоти, болісно реагують на втручання в життя їхньої родини. Особливо великий збиток наносить повне розбирання расплодной частини гнізда, що перериває нормальне життя родини як мінімум на доб-двоє. На цей час від медозбору також відволікається частина бджіл на ліквідацію наслідків огляду.
Бджолині родини, гнізда яких піддавалися повному розбиранню при оглядах усього 4 рази за сезон, у порівнянні із бджолами, які постійно оглядалися через кожні б днів, мали до головного медозбору силу на 1,1 кг більше й збирали в середньому на 9 кг більше меду ( Би-Лашг.Д. і ін., 1999).
Але особливо великий стрес випробовує родина при відборі меду, коли вона раптово втрачає велику кількість своїх запасів, так ще при цьому бджіл стряхивают з рамок.
Залежно від величини хабар втрати за рахунок раз борки гнізда при одноразовому відборі меду можуть дохо.
дить до 3—5 кг меди на кожну родину. Для зменшення.
втрат бажано відбирати мед у другій половині дня або ближче до вечора, а також скорочувати кількість самих.
процедур відбору меду. Бджіл з медяних магазинів краще.
видаляти заздалегідь, для чого магазини з готовим медом за.
добу до відкачки меду відгороджують від іншого гнізда.
перегородкою з удалителем бджіл будь-якої конструкції.
Че.
рез удалитель бджола може проходити тільки в одному на.
правлінні, тому до початку відкачки у відгороджених ма.
газинах бджіл не буде.
:.
Іноді для видалення бджіл користуються репелентами, тобто речовинами, отпугивающими бджіл своїм заходом (наприклад, карболовою кислотою). Однак використання репелентів не знайшло широкого застосування в наших бджолярів. У промисловому бджільництві Америки широко використовують отпугивающие речовини у вигляді аерозолів. Після оббризкування бджіл речовиною із приємним заходом мигдалю бджоли буквально в лічені мінути залишають медяні магазини. Фахівці затверджують, що використання цих речовин не впливає на якість меду.
Що стосується відбору меду, те отут бджоляру доводиться вирішувати дилему, оскільки, з одного боку, треба менше втручатися в життя .родини, а з іншого боку - установлено, що в міру нагромадження запечатаного меду у вулику інстинкт збору корму в бджіл загасає. Отже, мед треба вчасно відбирати, а це можна зробити, тільки розбираючи гніздо.
Якщо діяти за правилом «меншого зла», то таким все-таки є своєчасний відбір меду, посколь-.
ку відсутність у гнізді порожніх стільників може привести до втрати до 10-30% у зборі меду.
При відсутності достатнього запасу суши, коли після відкачки порожні рамки вертаються в гніздо, оптимальним можна вважати 2- 3-разовий відбір меду за сезон. Якщо ж є достатня кількість суши, то цими запасами заповнюють необхідна кількість порожніх стільників у гнізді, а відкачку меду тоді можна проводити тільки один раз наприкінці сезону.
А тепер поговоримо про огляди, повязаних з доглядом за бджолами.
Кількість їх теж повинне бути мінімальним і визначатися дійсною необхідністю, а не просто бажанням подивитися, «що там робиться». Але останнім грішать, як правило, що починають бджолярі.
Загальна кількість дійсно необхідних оглядів протягом активного сезону визначити важко, оскільки їхня кількість залежить і від стану конкретної родини, і від зовнішніх умов, і від часу сезону, і від інших факторів. Але в кожному разі повинне діяти правило «чим менше оглядів, тим краще», а бджоляру перед кожним передбачуваним оглядом краще подумати, чи не можна його перенести на наступні дні, чи не можна його сполучити з наступним планованим оглядом або чи взагалі не можна його просто скасувати.
Що стосується оглядів і роботи з медяними магазинами, то родини до таких дій бджоляра ставиться більше терпимо. Із цієї причини якихось особливих обмежень у цьому питанні вживати не треба, але й зловживати цими роботами не можна.
І ще одна рада. На головному медозборі від приїзду до відїзду расплодную частина гнізда краще взагалі не розбирати. Якщо технологія пчеловождения вимагає переміщення расплодных корпусів, то робити це треба, не торкаючи рамки. Досвідченому бджоляру досить подивитися на відкритий расплодный корпус зверху, а можна- і знизу, оцінити «на руку» вага корпуса, щоб зробити висновок про стан родини.
Позитивним моментом при цьому буде й те, Що рамки для переїзду треба буде закріплювати тільки один раз на початку.
7.1.5.