премоляр верхний
апивароль
незамінні амінокислоти

РОЇННЯ БДЖІЛ

РОЇННЯ БДЖІЛ

У сучасному бджільництві проблема запобігання неконтрольованого роїння як і раніше залишається актуальної. Вірогідно встановлено, що отроившаяся родина в поточному сезоні ніколи не покаже такої продуктивності, що як нормально розвивається родина, хід розвитку якої не переривається виходом риючи. Крім того, що вийшов рій - це найчастіше прямі втрати бджоли (якщо рій не вдалося піймати) і, отже, сили родини. Різке зниження робочої активності родини, що пришелись на початок головного медозбору, може привести до значних втрат товарної продукції, оскільки добре відомо, що цвітучі медоноси виділяють найбільшу кількість нектару саме в початковий період цвітіння. Тому якщо основним завданням бджоляра є одержання максимальної кількості товарної продукції, а не розширення пасіки, то явище роїння варто визнати небажаним. Ну а як тільки це явище небажане, то з ним треба боротися, а ще краще - запобігати його.
Однак, з погляду збереження виду медоносної бджоли, роїння (вірніше сказати, розмноження родини) - явище досить доцільне й корисне. Адже тільки завдяки роїнню один з найдавніших видів комах на Землі не тільки зберігся, але й значно розширив ареал свого перебування. Із цієї причини в генетичному коді бджоли інстинкт роїння «записаний» дуже міцно. Для людини, що занялись бджільництвом відносно недавно (в історичному аспекті), спочатку роїння було явищем досить бажаним. Адже в пору первинного рої-бойного бджільництва не існувало іншого способу розширення пасік, як одержання нових родин у результаті природного роїння. З початком сучасного етапу бджільництва після винаходу П.И. Прокоповичем рамкового вулика в 1814 р. зявилася можливість одержання нових родин неройовими способами й відношення до роїння початок змінюватися. Поступово бджолярі стали усвідомлювати, що роїння изжелательного явища перетворюється в небажане. На сьогоднішній день більшість бджолярів поділяють думку, що існує проблема раціонального бджільництва, суть якої полягає в тому, що, з одного боку, роїння - це явище небажане, а з іншого боку боротьба із цим генетично запрограмованим явищем досить скрутна.
Роблячи твердження про наявність подібної проблеми, варто мати на увазі тільки раціональне практичне бджільництво. Якщо ж говорити про романтиків бджільництва, що намагаються все робити «як у природі», то вони допускають ройову волю, і для них позначеної вище проблеми не існує. Також, видимо, як і не існує питання про рентабельність справи, яким вони займаються. У звязку із цим можна сказати, що різноманіття підходів до ведення пчеловодного господарства тільки прикрашає бджільництво, а кожний пасічник має повне право вибирати такі методи пчеловождения, які він уважає необхідними.
Однак повернемося до роїння. Ще на початку заняття бджільництвом я чув від багатьох досвідчених пасічників, що зимівля бджіл і роїння є тими питаннями, які в основному й визначають в остаточному підсумку рівень продуктивності родин, а отже, і рентабельності пасіки. Надалі мені доводилося неодноразово переконуватися в справедливості цього твердження. Після усвідомлення істоти цих проблем зявилося бажання знайти підходи й шляхи до їхнього рішення. За минулі роки була пророблена велика кількість наукових видань, літератури по бджільництву й періодичним виданням. Нові здогади й ідеї проходили перевірку в дискусіях з колегами й на практиці. Від деяких, спочатку казавшихся очевидними, пояснень і прийомів згодом доводилося відмовлятися, оскільки вони не витримували перевірки на практиці. Поступово накопичувалися крупиці позитивного досвіду й нові знання, якими схотілося поділитися з іншими бджолярами, щоб застерегти їх від повторення моїх помилок і запропонувати їм варіанти рішення зазначених проблем. Результатом цієї роботи стала, зокрема, розділ 2 справжньої книги.
На початку глави розглянуті біологічні аспекти роїння бджіл, які дозволять одержати загальне подання про це явище й про динамік розвитку ройового процесу від початку його виникнення й до виходу риючи. Докладно розглянуті причини виникнення роїння. Уперше в літературі по бджільництву наведений практично повний перелік цих причин і проведена їхня систематизація. Описані також-і ознаки, по яких бджоляр має можливість визначити входження родини в ройовий стан, починаючи із самих ранніх його проявів.
Велика увага приділена детальному опису про-тивороевых заходів, спрямованих як на запобігання неконтрольованого роїння, так і на зменшення наслідків ройового стану, якщо воно вже зявилося. Розглянуті також прості способи здійснення контрольованого роїння. Досить уваги в книзі приділено способам піймання роїв, що вийшли на пасіці, а також такому захоплюючому заняттю, як полювання за «дикими» роями. На закінчення глави приводиться оригінальна таблиця, у якій докладно розглянуті всі ті причини, які можуть сприяти роїнню, а також фактори, які можуть його запобігати.
2.1.