обратный признак кривизны коронки
Форма № 7 Середня гладка 1
чи корисний мед ддя серця

Причини роїння

Причини роїння

На зорі розвитку бджільництва, як ми вже про це говорили, роїння вважалося благом, оскільки при існуючій тоді роебойной системі частина родин закурювали для вилучення меду й без роїння неможливо було просте відновлення чисельності родин на пасіці. Однак з розвитком ульевого бджільництва навчилися відбирати мед без знищення родин, і тоді виявилося, що роїння уже не благо, а скоріше небажане явище. Адже добре відомо, що отроившаяся родина в поточному сезоні товарного меду вже не дасть, а рій ще треба піймати...
У той же час роїння - це природний спосіб розмноження бджолиних родин, але цим процесом бджолярі поки не вміють управляти. Однак обмежити його в розумних межах і розпізнавати момент входження родини в ройовий стан на самих ранніх стадіях сучасний бджоляр обовязково повинен уміти. Він також повинен уміти проводити комплекс заходів щодо попередження роїння, а якщо буде потреба використовувати один із прийомів висновку родини з ройового стану в початковій його фазі.
Що ж стосується властиво причин роїння, те багаторічні дослідження показують, що їх існує досить багато, однак останнім часом однієї з головних називають генетичну схильність бджіл до роїння. Це й зрозуміло, оскільки якби в генетичному коді бджоли повністю був відсутній спадкоємну ознаку роїння, то вид просто перестав би існувати. Цим, видимо, і треба пояснювати те, що в боротьбі із глибоко «заритими» Матірю-Природою механізмами збереження виду людство зазнає поразки - гарантованих способів запобігання роїння на будь-якій фазі його розвитку ми поки не маємо.
Відомий румунський бджоляр і вчений А. Малаю (1979) визнає цю поразку: «Роїння - прояв дуже сильного інстинкту розмноження бджіл, призначення якого - збереження виду й запобігти який практично неможливо».
Погоджуючись із ним по суті, спробуємо все-таки систематизувати відомі на сьогодні причини роїння й хоча б загалом намітити стратегію зменшення негативного впливу цього явища на продуктивність пасіки.
Причини ці можна умовно розділити натри групи:.
I.
Біологічні причини.
II.
Причини, обумовлені змістом бджіл.
III.
Зовнішні причини.
Складовими елементами кожної із цих груп є: I. Біологічні причини.
1.
Генетична схильність до роїння.
2.
Недостача маткової речовини (феромона). Стан і вік бджолиної матки.
3.
Надвиробництво маткового молочка в родині.
П. Причини, обумовлені змістом бджіл.
1.
Тіснота у вулику.
2.
Мала ширина вуличок. Постановка рамок на теплий замет.
3.
Зайве утеплення й погана вентиляція.
4.
Надлишок вуглекислого газу в гнізді.
5.
Велика кількість старих стільників у гнізді.
6.
Інші причини змісту.
III. Зовнішні причини.
1.
Жарка, суха погода й жаркі ночі.
2.
Розміщення вуликів на пригріві.
3.
Слабкий медозбір. Тривала нелітна погода.
Навіть із простого перерахування причин видно, що роїння - це багатофакторне явище. При цьому частина причин носить випадковий характер (зокрема, зовнішні причини), тому й саме явище роїння певною мірою носить випадковий характер. До того ж багато причин тісно взаємозалежні один з одним, і тому виділення кожної з них в окрему причину є досить умовним. Таким чином, можна сказати, що роїння - це багатофакторне, взаємозалежне й випадкове біологічне явище, а отже, не може бути однозначних і безумовних рекомендацій з його гарантованого запобігання в будь-якій його фазі. Всі рекомендації, що даються нижче, і варто розглядати саме в такому контексті.
Тепер зупинимося на більше докладному описі перерахованих причин роїння. 2.2.1.