препарування під металокераміку
пасічні інтернет магазин
ліки+від+гіпертонії

СТВОРЕННЯ Й ВІДНОВЛЕННЯ ЗАПАСІВ СТІЛБНИКІВ

СТВОРЕННЯ Й ВІДНОВЛЕННЯ ЗАПАСІВ СТІЛБНИКІВ

У прогресивній еволюції медоносних бджіл величезну роль грало вдосконалювання інстинкту будівництва гнізда, що відкрили можливості збору й консервації великої маси кормових запасів, що сприяв широкому поширенню цього виду бджолиних і їхньому господарському використанню.
Висока забезпеченість бджолиних родин гарними стільниками має особливу значимість у сучасному бджільництві. 3ти необхідні для своєчасного розширення гнізд, масової кладки яєць маткою й росту сили бджолиних родин, стримування в бджіл інстинкту роїння, штучного розподілу родин, найбільш повного й ефективного використання бджолами часу головного медозбору, підвищення якості меду, заготівлі якісного корму для бджіл і його зберігання до складання гнізд у зимівлю або до весни, підвищення продуктивності праці працівників пасік.
У соте стандартної рамки (розміром 435 х 300 мм) із двох сторін утримується близько 8000 бджолиних комірок, у соте багатокорпусного вулика^ (розмір рамки 435 х 230 мм) — близько 6000; на 1 див" поверхні стільника доводиться 4 бджолині комірки. З них залежно від сили родини, працездатності матки, температурно-влажностного режиму, кормових запасів у гнізді, нектару в природі й інших факторах для кладки яєць маткою й вирощування розплоду використовується 70—80 % комірок.
Потреба родини в стільниках дія розплоз при різній яйценосності бджолиних маток
При середній яйценосності матки, яєць у добу.
Потреба родини в стільниках для розплоду (розмір рамки 435 х 300 мм).
потрібно комірок.
потрібно стільників.
500 яєць.
15000.
2—35—.
1000 яєць.
30000.
6 7—8.
1500 яєщ,.
45000.
10—11.
2000 яєць.
60000
При змісті родин у багатокорпусних вуликах потреба в стільниках зростає на 25 %.
При розрахунку потреби родини в стільниках для розплоду варто брати до уваги й ступінь заповнення їхнім розплодом. Іноді стільники бувають зайняті їм лише на 2/3 і навіть на 1/2 площі. Але завжди в оптимальних умовах розвитку родин до кінця травня в середній смузі в родинах буває звичайно по 8-9 і більше соторамок, зайнятих розплодом.
Більше висока потреба в стільниках виникає в бджолиних родин для складування й переробки нектару в мед під час продуктивного (головного) медозбору. Звязано це з тим, що бджоли заповнюють комірку нектаром усього на 1/3 обсягу для того, щоб волога з нектару випаровувалася більш активно й щоб він легше перетворювався в мед. Якщо в соторамку (розміром 435 х 300 мм) бджоли поміщають 4-3 кг меди, то нектару- тільки 1,0-1,5 кг. Тому й потенційні возможности в бджіл по розміщенню в гніздах нектару повинні бути значно вище, ніж може дати його фактичний медозбір.
Середня потреба бджолиної родини в стільниках для складування у вулику нектару протягом доби
Добове надходження нектару у вулик, кг.
Потреба родини в стільниках для складування нектару.
потрібно комірок.
потрібно стільників.
ООО.
о„о„о„ і-н ^-"оо.
1800074000
і
150000.
2—3 9— 10 19— 20
Недолік стільників під час головного медозбору може різко знизити збір нектару бджолами. Відбудування ж великої кількості стільників у цей період повязана з відволіканням значної частини бджіл від збору, приймання й переробки нектару в мед.
Середні норми забезпеченості родин стільниками при змісті їх у вуликах різних систем
Ти[[ улья.
Число сотов на одну пчелиную семью, шт.
соты гнездовые.
соты полурамочные для магазині сой надставки.
Однокорпусный на рамку 435 к 300 мм с двумя надставками.
Двух корпус ный на рамку 435 х 300 мм с одной надставкой.
Двух корпусный (корпус на 10 рамок размером 435 х 300 мм) с тремя надставками Лежак 16-рамочный (рамка 435 х 300 мм) с одной надставкой.
Лежак 20-рамочный (рамка 435 х 300 мм) с одной надставкой.
Многокорпусный на рамку 435 х 230 мм.
12 24 20 16 20.
не менее 40—50 роткого медосбор.
24 12 30 16 20.
(60—70 для бурного коt) только гнездовых
Багато стільників потрібно й тим бджолярам, які займаються виробництвом стільникових бджолиних пакетів, тому що при реалізації кожної родини в пакеті відправляється із бджолами па 4-6 соторамок у перерахуванні на рамку розміром 435 x300 мм.
Не мети важливе значения для розвитку й продуктивності бджолиних родин має і якість стільників. Після висновку кожного покоління розплоду в комірках залишаються кокони й кал личинок, що щільно пристають до їхніх стінок і денець. При чищенні комірок бджолам не вдається видалити їх повністю, у результаті чого обсяг комірок помітно зменшується. Це приводить до того, що світлі стільники стають згодом коричневими, а потім і чорними.
Якщо товщина стінок комірок у свежеотстроенном соте в середньому становить 0,12 мм, то після висновку 6-7 поколінь бджіл вона збільшується до 0,16-0,18 мм, а іноді до 0,20-0,22 мм. У звязку із цим внутрішній обсяг комірок поступово зменшується; із шестигранних діаметром описаного кола 5,38-5,42 мм (свежеотстроенные стільники й стільники, з комірок яких вивелося 1 -2 покоління бджіл) вони стають округлими середнім діаметром 5,26 мм.
Зміна обсягу бджолиних комірок стільника залежю від чшпа виведених школінь бджіл
Виведено поколінь бджіл.
Обсяг комірок.
Виведено поколінь бджіл.
Обсяг комірок.
.
.
.
.
CM
J
/про.
CM
J
%.
05 10.
0,282.
0,269 0,255.
100.
95,4 90,4.
15.
20 25.
0,249 0,248 0,247.
88,3.
87,9 87,6
Свежеотстроенный стільник у рамці розміром 435 х 300 мм важить близько 140 р. Після висновку шести-семи поколінь бджіл його маса збільшується до 280—300 г, а після 15—17 поколінь — до 400—450 р.
У середньому за рік у соте, що перебуває в середині гнізда, виводиться 5-6 поколінь бджіл. Отже, уже за 2- 3 роки комірки стільників досягають найменшого припустимого бджолами обсягу, стають дуже темними. Бджоли, що вийшли з комірок таких стільників, мають меншу масу й розміри в порівнянні із бджолами, що розвивалися в тих же родинах, але в більше свіжих стільниках.
Маса бджіл, що розвивалися в стільниках різного віку
Цвіт.
стільника.
Кількість поколінь выведшихся в соте бджіл.
Середня маса однієї бджіл, мг.
Зменшення маси бджоли, %.
Світлий Коричневий Темний Чорний.
0 1—2 10—12 25—26.
123.
120 118 106.
0 2,4.
3,7 13,1
Одночасно зі зменшенням маси тіла в бджоли зменшуються довжина хоботка на 2,1 %, довжина крил на 1,5 %, ширина тергитов черевця на 3,7 %.
Тому після висновку 10-12 поколінь бджіл (через 2-3 роки) темні стільники вибраковують. Отже, у середньому за рік вибракуванню підлягає 6-4 стільників у перерахуванні на рамку.
розміром 435 х 300 мм, що становить 33 % гніздових стільників бджолиної родини.
Потенційні можливості виділення воску й будівництва бджолами стільників великі, але вони можуть бути використані лише при створенні родинам необхідних для цього умов. Відбудування бджолами нових.
Элекгронаващивание рамок, стільників перебуває в.
тісному звязку з надходженням у.
гніздо свіжого нектару й пилка.
Наявність.
складеного в стільники гнізда меду на інтенсивність восковыделения бджолами істотного впливу не робить. Тільки надходження в гніздо свіжого корму забезпечує можливість верхнього бруска рамки значного восковыделения.
При виділенні воску бджоли витрачають велику.
кількість білка, і для поповнення білкового потенціалу в організмі вони вживають багато пилка. Крім того, увеличе-.
,, ниє вступника в гніздо.
Упаювання дроту у вощину шпорою.
- корму оказывает помітний вплив і на кількість розплоду, що вигодовується.
Прикочування вощини до
Залежність восковыделения й вигодовування личинок від кількості вступник у гніздо корму
Семья.
Поступление корма в сутки,г.
Выделено воска н среднем на семью, г.
Выкормлено личинок в среднем на семью, шт.
1 и 2.
25.
72,8.
46! 5.
3 и 4.
50.
70.8.
5005.
5 и 6.
100.
86,0.
6825.
7 и 8.
250.
116,0.
8580.
9 и 10.
400.
S36.9.
9165.
11 и 12.
500.
155.7.
10550.
13 и 14.
750.
191,4.
11830.
15 и 16.
1000.
245,5.
12000
Період, протягом якого бджоли активно виділяють віск, збігається й згодом вирощування розплоду. Чим більше бджола годує личинок і краще харчується, тим обильнее вона виділяє віск.
Кількість виділюваного воску й розплоду, що вигодовується, у середньому на бджолину родину
Основна робота бджіл.
Виділено воску, г.
Вирощено розплоду, шт.
Видалення воску Вирощування розплоду Виділення воску й вирощування розплоду.
355,8 401 П.
15188 16402
На високу продуктивність і будівельну діяльність бджіл позитивний вплив робить сила родини, присут ствие в родині плодової працездатної матки, відсутність ро евого стану в бджіл, наявність у родині великої кількості молодих бджіл, позитивний температурно-влажностный режим гнізда, наявність у гнізді вільного простору й інше.