Велике значення для підвищення

Велике значення для підвищення

нектаропродуктивно-сти квіток мають добрива. Калійні й фосфорні добрива підсилюють розвиток квіток і сприяють збільшенню їх нектаропродуктивности.
Азотні добрива при своєчасному внесенні на бідних ґрунтах значно підвищують нектаропродуктивность квіток і врожай насінь більшості медоносних культур.
Позитивний вплив на виділення нектару квітками рослин роблять мікроелементи - бор, марганець і ін. Внесення їх під соняшник, еспарцет, люцерну й боби сприяє значному збільшенню нектаропродуктивности квіток і врожаю насінь.
Нектаропродуктивность рослин залежить не тільки від внесення певного виду добрив, але й від інших прийомів агротехніки. Так, позитивно на нектаропродуктивность впливає боротьба з бурянами, а також зрошення, особливо в посушливих районах.