ПОГАНІ МЕДОСБОРНЫЕ УМОВИ

ПОГАНІ МЕДОСБОРНЫЕ УМОВИ

Перш ніж почати предметний розгляд суті, давайте зясуємо такий гаданий очевидним питання: що є їжею для бджіл у літню пору?.
Я проаналізував відповіді на це питання з 10-і джерел, і от що вийшло (табл. 2.1).
Таблица 2.1
Аналізуючи отримані дані, можна побачити, що більшість авторів уважають їжею для бджіл нектар і пилок, тобто ті продукти, які родина одержує з рослин у літню пору в процесі медозбору. Більше категоричний у цьому питанні А.Э. Раава: «Надзвичайно помилкове думка, що мед служить їжею для бджіл. Вони їдять тільки пилок і нектар».
Розкид-Думок тому питанню, швидше за все, можна пояснити тим, що саме питання про їжу бджіл у загальній постановці не зовсім коректний, оскільки відомо, що споживана бджолою їжа залежить від віку бджоли й періоду життя родини. У контексті розглянутого питання нас буде цікавити тільки активний сезон (літо - осінь). Із цієї причини, напевно, правильно буде сказати, що в цей час основною й природною їжею для бджіл є нектар і пилок.
Бджолярі дуже добре знають, як навесні активізується й буквально на очах перетвориться родина з надходженням у вулик першого нектару й пилка, бджоли починають виділяти віск, «білити» і будувати стільники, матка збільшує яйцекладку, збільшується кількість бджіл-складальниць. У випадку ж припинення хабар родина переходить на харчування медом, перестає будувати стільники, матка зменшує, а при тривалому безвзяточном періоді й зовсім припиняє яйцекладку, активність родини різко падає. Так родина реагує на неприродну для активного сезону їжу - мед. Із цього приводу А.Э. Раава затверджує, що «від переварювання бджолами сахарози (нектару) в инвертный цукор (мед - В.К.) прямо залежить виконання бджолами всіх функцій, необхідних для підтримки життя пчелосемьи. Попросту говорячи, не роблячи мед, родина бджіл (улітку - В.К.) жити не може».
А тепер давайте уточнимо ще один важливий для наших подальших міркувань питання. Мається на увазі розподіл робіт, виконуваних бджолами, залежно від їхнього віку.
Шляхом аналізу всіх наявних у мене джерел удалося зясувати наступне:.
1.
У бджолиній родині існує вірогідно установ ленний поділ праці бджіл, повязане з їхній віз растом.
2.
Залежно від якісного й вікового зі.
става родини, а також залежно від складаю щихся медосборных умов тимчасові границі тих або інших робіт, виконуваних групою одновікных бджіл, можуть зміщатися як у ту, так і в іншу сторони.
Нижче приведемо усереднені дані по розподілі обовязків бджіл залежно від їхнього віку для нормально, що розвивається родини, з однією маткою при тривалості життя бджоли в 35 доби (мал. 2.1).
Тепер, одержавши необхідну інформацію, ми можемо зробити спробу розібратися в тім, яким же образом погані медосборные умови будуть впливати на життєдіяльність бджолиної родини.~.
Розглянемо таку досить що часто зустрічається ситуацію, коли навесні й у першу половину літа існував хоча б підтримуючих хабарів (200-400 г у добу), а в другій половині літа із середини червня через посуху, що наступила, хабарів повністю припинився.
Що буде відбуватися в цей час у родині? Насамперед, після припинення надходження свіжого принесення у вулик матка почне зменшувати кількість яєць, що відкладаються. Якщо хабарів буде, отсутствовать протягом 1-2 тижнів, то матка може повністю припинити відкладати яйця. Це твердження особливо справедливо для старих маток (старше 2 років).
Однак навіть у цьому випадку родина ще якийсь час (21 доба) після припинення яйцекладки буде поповнюватися бджолою за рахунок виходу розплоду. Після цього сила родини почне зменшуватися. Якщо вважати, що в нашім випадку матка припинить яйцекладку наприкінці червня, то ослаблення родини почнеться з останньої декади липня - на початку серпня. Однак при цьому треба мати на увазі, що, що народжуються в цей період бджоли мають потенційну можливість жити до 60-70 доби, оскільки їм не прийде виховувати розплід (якого немає) і брати участь у медозборі (якого теж немає).
Усе було б добре, якби бджоли ці були вирощені в нормальних, а не екстремальних умовах і одержували повноцінне харчування. А так недогодовані й ослаблені бджоли не мають можливості реалізувати свій потенціал долгоживущих бджіл і будуть жити в найкращому разі не більше 35-40 доби.
Тепер давайте подивимося, як всі ці обставини будуть впливати на силу родини. Для того щоб мати початкову крапку відліку, згадаємо, яким образом змінюється сила нормальної бджолиної родини із середньої по якості маткою в нормальних медосборных умовах протягом сезону (мал. 2.2).
З малюнка видно, що в цьому випадку матка досягає свого максимуму яйценосності (1600 яєць/сут.) до середи-
Дни
Пояснення до малюнка:.
А — періоди остаточного дозрівання бджоли й перших робіт у вулику.
У цей період бджола, що народилася, періодично одержує корм від старших бджіл і більшу частину часу проводить у вичищені нею осередках, що сприяє обігріву розплоду.
Б - збирання стільників і чищення осередків.
У - годівля старших личинок кашкою з меду й пилка (перги).
Г _ перший орієнтовний обліт і очищення кишечника.
д — годівля молодших личинок: бджолиним молочком (личинок робочих бджіл), матковим молочком (личинок маток). Залежно від обставин період може початися вже на 5- 6-й дінь і тривати доти, поки вулику-вая бджола не стане літної.
£ — виділення воску й участь у будівництві стільників. При сприятливих умовах бджола починає виділяти віск на 5-й день свого життя.
Варто помітити, що період годівлі личинок Д и період виділення воску Е нерозривно взаємозалежні, тому що, для того щоб бджола могла виділяти молочко для годівлі личинок, вона повинна сама рясно харчуватися білкової (пилок) і вуглеводної (нектар) їжею. Така годівля приводитк тому, що ульевая бджола починає мимоволі виділяти віск.
Ж-: участь старших бджіл у будівництві стільників з воску, виділюваного молодшими бджолами (див. Е).
З - прийом і переробка нектару у вулику, укладання (утрамбовка) пилка в осередки.
И - початкова переробка нектару в процесі його збору й транспортування у вулик; при необхідності переробка нектару в мед у вулику.
К — збір нектару, пилка, прополісу й води. При сильному медозборі й малій кількості бджіл-складальниць бджоли можуть брати участь у заготівлі корму з 7—8 дня життя. Л — збирання вулика. М— охорона й захист вулика.
не червня. Максимальної сили (5,0 кг) родина досягне до кінця липня, а потім сила родини почне падати через відхід спрацьованих на хабарі бджіл і до середини вересня - початку жовтня стабілізується на рівні сили родини, що йде в зимівлю. Залежно від особливостей родини й складних зовнішніх умов сила родини може варіювати (заштрихована частина графіка).
А тепер зясуємо, як будуть відбуватися ті ж процеси в розглянутому нами випадку поганий медозбір-ного сезону, коли до середини червня був слабкий підтримуючих хабарів, а в середині червня хабарів припиняється (мал. 2.3).
У цій ситуації через слабкий підтримуючий хабар матка не зможе вийти на свій потенційний максимум яйценосності (покладемо, що максимумом у цьому слу-
чаї буде 1200 яєць/сут). Якщо в середині червня хабарів припиниться, то матка почне знижувати темпи яйцекладки й до початку липня може або зовсім припинити яйцекладку, або продовжувати її До серпня з низьким темпом.
Після припинення надходження у вулик нектару родина із середини червня перейде на неприродне для літнього періоду вуглеводне харчування - мед. Ця обставина приведе до того, що родина «включить» механізм самопорятунку й почне ощадливо витрачати корм із вулика. По цій .причині бджолигодувальниці (см. періоди В и Д на мал. 2.1) будуть виділяти менше молочка й готовити менше корми для годівлі личинок. З таких личинок надалі будуть народжуватися недогодовані бджоли літньої генерації з низьким потенціалом життєздатності. Вони неповноцінні у фізіологічному відношенні, а тому короткоживу щие.
Що ж стосується бджіл осінньої генерації, які повинні були б народитися в серпні - середині вересня (як це буває при нормальних умовах), те в нашім випадку їх взагалі не народиться ні однієї або ж народиться дуже мало. У звязку із припиненням яйцекладки маткою до початку липня остання бджола поточного сезону народиться через 21 день після цього, тобто не пізніше 20-25 липня. Якщо ж яйцекладка в липні ще буде йти, то темп її буде низьким і бджоли осінньої генерації надалі народяться в невеликій кількості й будуть погано підготовлені до зими.
У результаті в такій родині, що йде в зиму, зовсім не буде долгоживущих бджіл осінньої генерації, а залишаться тільки бджоли літньої генерації з низьким потенціалом життєздатності. І хоча ці бджоли не брали участь ні в переробці нектару, ні у вирощуванні розплоду й, здавалося б, повинні були б прожити довго (до весни), однак цього не відбудеться по вищезгаданих причинах. Збільшення тривалості життя цих бджіл відносно «стандартної» тривалості в 35—40 доби крім названих причин можна пояснити й тим, що при відсутності розплоду родина знижує температуру в гнізді з 34—35 °С до 24—25 "С. Відповідно до законів фізичної хімії зниження температури на 10 °С зменшує швидкість обмінних процесів в організмі в 2—3 рази, що приводить до збільшення тривалості життя бджіл (Поправко С.А., 1982). Незважаючи на все це, більшість таких бджіл проживе всього 90-100 днів і при наявності інших умов, про які буде сказано далі, до середини жовтня до листопада просто піде з вулика й загине - «злетить», як ми говоримо. При інших умовах ці бджоли зможуть піти в зиму (заштрихована частина на мал. 2.3), однак перспективи благополучної зимівлі в такої родини будуть досить невисокими.
Цитую А. Раава: «Якщо бджолина родина змушена при температурі навколишнього середовища вище 8 °С (тобто перебуває в активному стані. - В.К.) споживати тільки мед, то вона загине приблизно за 90 днів, якщо раніше не отроится або повністю не злетить. Це пояснюється тим, що пчелосемья, що використовує як їжа мед, втрачає здатність до [своєї] регенерації й не може відновлюватися».
Все вищевикладене відбувається непомітно для бджоляра, а добре видимі зовнішні прояви неблагополуччя такої родини зявляються через 20-25 днів після початку безвзяточного періоду, коли почне зникати закритий розплід.
На підтвердження сказаного привожу інформацію Янушкевича (ж. «Бджільництво» № 8, 2006): «В 2002 р. була така ситуація, коли на місяць раніше звичайних строків (у середині липня) матки припинили відкладати яйця й у зиму пішли старі бджоли. Багато хто скаржилися на «зліт» бджіл, а до весни бджолярі не дорахувалися 50% всіх родин».
Тепер ще один аспект розглянутої ситуації. Відомо, що у випадку припинення яйцекладки плодова матка зменшує виділення так званої маткової речовини, що є своєрідним «цементуючим розчином», що зберігає гармонійну єдність бджолиної родини. Це явище особливо характерно для старих (старше 2-х років) маток.
От що у звязку із цим писав Ф. Руттнер (1981): «У нормальній бджолиній родині панує напружений стан рівноваги між впливом матки й робочих бджіл - через обмін речовин і їх «робочі функції». Тільки в цьому стані рівноваги бджолина родина проявляється в своєї Гармонійної сукупності як єдиний організм с поділом окремих функцій. У цієї сверхиндивидуальной цілісності існує матка, як джерело маткової речовини - центральний пункт притягання всієї родини, що є... одночасно й продуцентом яєць, з яких робочі бджоли вирощують потомство. Робочі бджоли, функціонально стерильні завдяки присутності матки, з великою інтенсивністю виконують всі роботи, що відповідають їхньому фізіологічному стану й потребам родини». Далі Ф. Руттнер звертає увагу на те, що «...коли вихідний від матки сигнал (у вигляді маткової речовини. - В.К.) слабшає або зникає зовсім, відбувається ...зсув стану рівноваги в бджолиній родині на користь робочих бджіл».
Стосовно до нашої ситуації це буде означати наступне:.
1.
Робочі бджоли почнуть перетворюватися в анатомичес.
ких трутівок.
2.
Бджоли не зможуть закласти свищевые маточники, тому.
що яєць і молодих личинок уже не буде.
3.
Спільне існування під час активного рє зона матки, що не виділяє маткового веще ства або виділяє його дуже мало, і бджіл-.
трутівок.
приведе до їхнього антагоністичного протистояння.
Результатом цього протистояння при визначений.
ных умовах може стати знищення матки або вигнання її з вулика (особливо якщо це стара матка).
Якщо ж матка в такій родині й залишиться, то однаково за перерахованими вище причинами родина втратить свою індивідуальну єдність. А така родина під час активного сезону довго існувати не зможе вона або перетвориться в трутівку або, що найчастіше буває, поступово й непомітно розлетиться, тобто злетить. Частина бджіл при цьому.
просто загине, а частина може перелетіти в інші родини з гарними матками.
Перейдемо до аналізу наступної можливої причини осіннього зльоту бджіл.