стоматологические модели
Маска лицева євростандарт
розсмоктуючі препарати при пневмонії

Глуциды

Глуциды

. Глуциды утворять великий клас природних зєднань, у хімічній структурі яких утримуються полигидроксикарбонильные групи і їхні похідні. Залежно від їхньої молекулярної ваги, їх ділять на три класи: озы (або моносахариды), з одного боку, і озиды (або олигосахариды, що складаються з 2-10 звязаних моносахаридных одиниць), з іншого боку, і, нарешті, полисахариды більшого розміру. Вони синтезуються в рослинах у ході фотосинтезу й звичайно утворять більше половини багатою енергією їжі (крохмаль, глюкоза, сахароза, лактоза). При їхньому повнім окислюванні (спалюванні) виділяється 4 ккал/грам. [ 125-73].
.
Продукти бджільництва особливо багаті глуцидами, головним чином - моно- і олигосахаридами, серед яких слід зазначити глюкозу й фруктозу в меді, а також полисахариды, такі як крохмаль, гемицеллюлоза, пектин і лигниноподобные зєднання, що є присутнім у стінці пыльцевого зерна. [79].
Моносахариды - це самі дрібні молекули глуцидов. Їх не можна гидролизовать на більше дрібні молекули глуцидов. Їх підрозділяють на альдозы або кетозы, залежно від положення альдегідної групи у вуглецевому ланцюзі. Їх також класифікують по числу атомів вуглецю в складі молекули. У цей час, ідентифіковано більше 100 різних моносахаридов. Пентозы (кислоза, рибоза, арабиноза...) і гексози (фруктоза, глюкоза...) особливо важливі в метаболических процесах. З них у меді присутні тільки гексози. [ 125-17, 37, 73, 75, 331].
Моносахариды (глюкоза й фруктоза) широко представлені в складі пилка й перги, а також у складі маткового молочка. Вони також виявляються в складі бджолиної отрути в концентрації до 2% від сухої ваги продукту.
Інші глуциды в меді представлені олигосахаридами (наприклад, раффиноза), що складаються з 2-10 моносахаридов, зєднаних озидными звязками, і полисахаридами (серед них - крохмаль і целюлоза), у яких зєднане більше 10 мономерів моносахаридов. [ 125-75, 403, 435]. Ці глуциды і їхні похідні можна знайти в меді, пилку й матковому молочку. Клітинна стінка пыльцевого зерна багатий полисахаридами, зокрема - целлюлозоподобными, целлюлозо-пектин-подібними й гемицеллюлозоподобными зєднаннями, які роблять регулюючий ефект на транспорт у кишечнику.