полировка пластмассовых протезов
пасіка за львовом
лікування горла медом

Випромінювання й поля штучного походження

Випромінювання й поля штучного походження

Розглянемо, як медоносні бджоли ставляться до випромінювань і полів штучного походження і який вплив ці поля роблять на них.
: Електромагнітні поля (випромінювання) передавачів радіохвильового діапазону.
Електромагнітні випромінювання (ЭМИ) штучного походження, використовувані людиною для радіо, телебачення, звязку, на радіолокаційних станціях (РЛС), займають дуже широкий діапазон радіохвиль. Цей діапазон простирається від декількох десятків кілогерців — кГц (10
Гц) до декількох гигагерц — ГГц (10
Гц).
На достатнім видаленні від таких передавачів, де звичайно перебуває переважна більшість пасік, щільність потоку електромагнітної енергії настільки мала, що вона не робить негативного впливу на життєдіяльність бджолиної родини. Тут бджоли нічим не отлича-„ ются від інших живих організмів і, зокрема, від людини. Адже сучасна людина все своє життя проводить в оточенні величезної кількості непомітних випромінювань радіохвильового діапазону, які можна виявити тільки за допомогою технічних засобів, наприклад, радіоприймача, телевізора, і не відчуває на собі їхнього негативного впливу. Принаймні, сучасній науці нічого не відомо про наявність такого негативного впливу. Інша справа, коли бджола перебуває в безпосередній близькості від джерела ЭМИ.
В одному з досвідів досліджувався безпосередній вплив на бджоли випромінювання від генератора із частотою близько 40 МГц (медичний прилад, відомий за назвою «УВЧ»). Всі дорослі бджоли гинули через 6 мінут впливу УВЧ, а розплід — при експозиції 40 мінут. Загибель наступала в результаті перегріву окремих частин тіла до температури 43—45 °С (Єськов Е.К., 1999).
Зрозуміло, що нікому й у страшному сні не вздумается поставити вулик між електродами Увч-Генератора. Цей досвід був пророблений для визначення граничних можливостей бджіл і не більше. А от ситуація, що цілком може трапитися: точок (пасіка) розміщається недалеко від діючої РЛС (аеродром, військова частина й т.п.). У цьому випадку й бджоли й людина будуть опромінюватися електромагнітною енергією РЛС. До речі, Науковий інститут стандартів США встановив гранично припустимий рівень СВЧ і ВЧ опромінення людини — 10 мВт/див
протягом 8 годин. Тому такого сусідства все-таки бажано уникати.
А чи можна захистити бджоли від несприятливого впливу надвисокочастотного (СВЧ) випромінювання? Можна. Це показав спеціально проведений досвід (Гиниятуллин М.Г. і ін., 2002). Для цього треба біля пасіки поставити вертикально захисний екран з металевого дроту (мал. 1.15). Довжина екрана повинна бути такий, щоб він закривав від випромінювання крайні по фронті вулики.
Для частотного діапазону більшості аеродромних РЛС досить комірок екрана розміром 100x100 мм. У вузлах комірок повинен бути забезпечений надійний електричний контакт. При зменшенні розміру комірки ступінь захисту збільшується. Висота екрана може бути рівної 2 м, екран повинен бути надійно заземлений.
Результати 2-літні випробування показали, що застосування Свч-Екранів підвищує вихід меду й воску більш ніж на 20%, у порівнянні з родинами, які не були екрановані (Гиниятуллин М.Г. і ін., 2002).
Короткий зміст питання (висновки).
1. У звичайних умовах електромагнітні випромінювання не роблять негативного впливу на життєдіяльність бджіл.
2.
Близьке розташування потужних джерел СВЧ випромінювання негативно впливає на життєдіяльність бджіл, що виражається в зниженні літної активності бджіл і зменшенні виходу товарної продукції.
3.
Захиститися від негативного впливу близько розташованого джерела СвчВипромінювання можна за допомогою вертикального екрана з металевої сітки. Вихід товарної продукції при цьому збільшується більш ніж на 20% стосовно родин, які не були екрановані від джерела Свч-Опромінення.
: