подбор цвета
Димар н/ж великий d=130мм, шкіряний міх
пасіки

ПРИЧИНИ, ОБУМОВЛЕНІ ЗМІСТОМ БДЖІЛ

ПРИЧИНИ, ОБУМОВЛЕНІ ЗМІСТОМ БДЖІЛ

Серед причин роїння, обумовлених змістом бджіл, недостатній обсяг расплодного гнізда, що викликає тісноту у вулику й збільшення щільності «населення», є однієї з найбільш очевидних причин входження родини в ройовий стан.
> Тіснота у вулику.
Обсяг бджолиного гнізда повинен відповідати силі родини у всіх фазах її розвитку. Особливо уважно бджоляру потрібно стежити за цією відповідністю під час весняного нарощування родини, і отут краще трошки опережать ситуацію й підтримувати обсяг гнізда ледве більше необхідного, чим хоча б на день-два ущільнити родину за рахунок дефіциту необхідного обсягу. Недостатній обсяг гнізда, що стримує розвиток родини й заготівлю корму, стимулює роїння. Важливу роль у цьому грає збільшення щільності населення родини, що ускладнює регуляцію внутрігніздового мікроклімату. У результаті цього в гнізді підвищується концентрація вуглекислої газу, із чим звязана необхідність збільшення витрат н вентиляцію гнізда.
У той же час є відомості (ж. Бджільництво № 6 1976), що передчасне й сильне розширення житлового обсягу постановкою рамок з вощиною в середину гнізд; викликає надалі ройовий стан. М. Серебренников пояснює це тим, що при такому розширенні порушується ритм откладки яєць маткою, а зменшення кількостей яєць дає поштовх до виникнення ройового стану.
За даними Е.К. Єськова (1992), при різкому уменьшени кількості яєць, що відкладаються маткою, через якийсь час до 54-84% робочих бджіл можуть стати трутівками.
Причиною тісноти й перегрівання вулика навіть при нормальному обсязі гнізда може виявитися занадто велике число трутнів у родині. Дорослі трутні щільно заповнюють вулички, а закритий трутневой розплід своїм виступаючими над сотому частинами помітно їх суживавают, що приводить до погіршення вентиляції й перегріву гнізд. Ще однією причиною тісноти у вулику може бути установка у вулик надставок для виробництва секційного меду. Відомий російський бджоляр А.С.
Буткевич ще в пору розробки технології виробництва такого меду помітив, що сильні родини з більшою кількістю розплоду (а тільки такі родини й можуть робити секційний мед) найчастіше не хочуть іти в надставки із секційними рамочками, а починають роїтися.
>