етапи виготовлення вкладок
інтернет магазин пасичника
мед його лікувальні властивості при запорах

Вибір живлячих напруг для підігріву й обігріву

Вибір живлячих напруг для підігріву й обігріву

Виходити з міркувань безпеки, живляча напруга для внутриульевого підігріву не повинне перевищувати 36 У. Крім того, ця напруга повинне мати таку величину, щоб можна було забезпечити необхідну потужність электроподогревателя при прийнятних значеннях його опору. Величина живлячої напруги повинна також забезпечувати припустимі значення сили токовища, що проходить через вторинну обмотку трансформатора джерела харчування.
Як буде показано нижче, оптимальною потужністю внутриульевого підігрівника при автоматичному регулюванні температури є потужність 15—20 Вт. Оскільки потужність підігрівника, величина живлячої напруги, опори й токовища підігрівника, а також токовища через вторинну обмотку трансформатора є величинами взаємозалежними, то вибір їх вимагає коректного підходу. При розробці схеми передбачалося, що підключення всіх підігрівників буде вироблятися паралельно. У якості можливих розглядалися чотири стандартних напруги: б, 12, 24 і 36 У. Для всіх цих напруг і потужностей у районі 15—20 Вт були зроблені розрахунки значень опорів підігрівників R, а також токовищ /, які зведені в табл. 3.6.
Табл. 3.6
Перед проведенням аналізу цих даних варто нагадати, що вторинні обмотки більшості побутових понижувальних трансформаторів дозволяють тривалий час без перегріву витримувати максимальні струми до 8-10 А.
Виходячи зі сказаного вище, відразу можна виключити живляча напруга 6 У, тому що сумарне токовище 10 підігрівників у цьому випадку буде надзвичайно більшим для трансформатора харчування. Напруга 36 У, з погляду сумарного токовища, цілком прийнятно. Єдина незручність — велике значення необхідної величини опору підігрівника. Справа в тому, що для самостійного виготовлення підігрівника зручно використовувати нихромовую дріт діаметром 0, 3-0,4 мм, з якої звичайно виготовляють спіралі для електроплиток. Така спіраль для побутової електромережі при потужності 1 000 Вт має опір близько 50 Ом. Виходить, для нашого підігрівника при 36 У треба використовувати, умовно говорячи, півтори спіралі від звичайної електроплитки, що технічно складно для обмеженого по розмірах внутриульевото підігрівника, та й недешево. При напрузі 12 У підігрівник з R = 10 Ом можна думати прийнятним для застосування, але в нього малувата потужність і велике граничне токовище.
Використовуючи такий алгоритм вибору, неважко встановити, що оптимальною напругою для системи внутриульево-го підігріву 10 вуликів є напруга 24 У. Для цієї напруги була розроблена конструкція підігрівника з /? = 25 Ом. Хоча й здається, що в цьому випадку потужність підігрівника 23 Вт трохи великувата, однак з ряду причин конструктивного характеру, про які докладно буде сказано нижче, реальна потужність підігрівника не перевищує 20 Вт.
Що стосується вибору живлячої напруги для електрообігрівання приміщення, те тут всі набагато простіше. Необхідна потужність обігрівача, як правило, становить кілька сотень ватів. Такі потужності добре сполучаються з побутовою електромережею 220 У.
>