медиальные резцы верхней челюсти
Щітка штучна, пластикова ручка
як лікувати язву желудка

Техніка безпеки при роботі з воскотопкой «Меліса»

Техніка безпеки при роботі з воскотопкой «Меліса»

1.
При роботі з воскотопкой повинні дотримуватися про.
щие правила безпечної експлуатації газових при.
кабанів і правила пожежної безпеки.
2.
Воскотопка повинна бути надійно встановлена на.
джерело тепла, щоб у процесі роботи вона не могла впасти.
3.
Зовнішня ємність для збору розплавленого воску.
повинна бути надійно встановлена на максимально.
можливому видаленні від джерела полумя.
4.
Після підняття температури воскотопки до робочих.
значень 140—150 °С вся подальша робота повинна.
проводитися в робочих рукавичках і фартуху в з.
бежание одержання опіків.
5.
Забороняється піднімати робочу температуру вище.
зазначених значень щоб уникнути запалення ра мокнув усередині воскотопки.
6.
Якщо по недогляду бджоляра відбудеться внутрен.
її загоряння, то треба:.
— негайно перекрити надходження газу в пальники;.
—зібрати від воскотопки ємність із розплавленим воском;.
—у жодному разі не відкривати кришку воскотопки;.
— накинути на верх воскотопки повстину з негорю.
чого матеріалу, щоб перекрити надходження киць.
лорода усередину воскотопки;.
— відразу після локалізації вогнища загоряння відкрити.
кватирку й створити протяг щоб уникнути ВІД.
равления вигарним газом. Увага! Категорично забороняється при внутрішнім загорянні відкривати кришку й лити воду усередину воскотопки.
7.
При роботі газової грубки на малому полумї не до.
пускати загасання полумя щоб уникнути вибуху газу.
8.
Забороняється залишати без догляду працюючу воскотопку, що перебуває на газовій грубці при.
включених пальниках.
9. По закінченні роботи газову грубку виключають, дають.
можливість воскотопке охолонути, після чого її мож.
але транспортувати до місця зберігання. Результати практичного застосування. За.
підсумками більше 80 плавок воску (воскової сировини), проведених у ході випробування, вихід воску становив:.
1. Воскосырье першого сорту (світла суша) - від 80 до 100%.
2.
Воскосырье другого сорту (ясно-коричнева й до ричневая суша) — від 70 до 40%.
3.
Воскосырье третього сорту (темна й чорна суша).
від 40 до 20%.
Вихід воску вимірявся у відсотках як відношення ваги виплавленого воску до загальної ваги воскосырья (віск плюс мерва).
Після сухої переробки воскосырья першого сорту мер-ви практично не залишається. У мерве, отриманої після переробки воскосырья другий і третій сорти, залишкового воску втримується до 30-40%. У мерве після традиційної вологої переробки залишкового воску втримується близько 40% (Темнов В.А., 1967). До того ж отримана після виплавки воску сухим способом мерва вільна від збудників хвороб. Вона також не містить вологи, тобто є абсолютно сухий, і проблем з її зберіганням (як це буває після вологої переробки воску) не буває.
Привабливим при роботі з даної воскотопкой є, зокрема, і те, що відпадає необхідність у надзвичайно трудомісткій і времязатратной операції - вирізці суши з рамок. По суті, весь цикл операції виплавки воску тут гранично просте: сортування рамок - завантаження рамок - виплавка воску - вивантаження рамок. Якщо порахувати час, що затрачається на переробку воску з однакової по кількості рамок партії й на її підготовку до подальшого застосування при традиційному способі переробки й при високотемпературному способі, то останнім часом виявиться помітно менше.
І ще одне можливе застосування воскотопки. Вона може служити відмінним стерилізатором для дрібного пасечного інвентарю й навіть для одягу, якщо вона виготовлена не із синтетики.
Крім того, у такий воскотопке при необхідності можна проводити гарантовану стерилізацію воску від всіх хвороб. Для цього отриманий віск поміщають у відповідну ємність, що ставлять у внутрішню камеру воскотопки, закривають кришку й піднімають температуру до робочих значень. У такому стані віск выдерживается друга година, після чого газ виключають і дають можливість воску повільно охолонути.
Короткий зміст питання (висновки).
1.
Віск, отриманий після переробки у воскотопке «Меліса», повністю зберігає свої физико-хими ческие властивості.
2.
Такий віск проходить знезаражування за рахунок віз.
дії високих температур.
3.
В отриманому воску повністю відсутній эмульги рованная вода, що збільшує його коефіцієнт твер дости.
4.
За викладеними вище причинами з такого воску мо.
жет бути отримана вощина найвищого каче ства.
5.
Під впливом високих температур відбувається також знезаражування рамок від збудників бо лезней.
6.
За рахунок впливу високих температур відбувається.
повне й мимовільне очищення рамок від суши й мервы. Такі рамки після косметичного.
чищення й підтягування дроту можна відразу нава.
щивать аркушами вощини.
7.
Мерва, отримана після переробки воскосырья на воскотопке «Меліса», проходить обеззаражива.
ниє, є також абсолютно сухий, і проблем з її зберіганням не виникає.
8.
Переробка воскосырья й підготовка рамок до.
їхнього.
подальшого застосування при високотемпературному.
способі менш трудомісткі й вимагають менше време.
ні, чим при традиційних способах.