Оцінка зниження сили бджолиної родини при зміні матки

Оцінка зниження сили бджолиної родини при зміні матки

При використанні наведених у попередніх додатках тенденцій розвитку бджолиної родини й методики визначення сили бджолиної родини не важко буде провести прогнозну оцінку зниження сили родини при різних варіантах зміни матки.
Як показник ступеня зниження сили родини виберемо часовий інтервал Д, протягом якого родина після зміни матки зможе відновити свою силу до вихідної, котра була на момент зміни.
Оцінити значення А простіше всього графічним способом (мал. П.6). Для цього задамо вихідні умови:.
1.
Яйценосність матки ДЯ = 1,5 тис./сут.
2.
Тривалість життя бджіл П
= 40 доби.
3.
Вихідна сила родини С
пс
3,0 кг.».
4.
Варіанти зміни матки:.
1-й - підсадження неплодової матки,.
2-й - постановка зрілого маточника.
Побудуємо графічну залежність зниження.
вихідної сили родини (графік А) від моменту відбору старої й підсадження неплодової матки (варіант 1) або постановки зрілого маточника (варіант 2) до повного відходу старої бджоли на 61-е доба.
Відповідно до обраних варіантів побудуємо прямі, що характеризують появу бджіл від нової матки й ріст родини (прямі 1 і 2). Цей процес починається через 21 добу після появи нових яєць, що відповідає 35 і 38 добі (варіант 1 і варіант 2 відповідно). Із цього моменту силу родини будуть визначати два протилежних процеси - відхід старої бджоли (А) і народження нової бджоли (1 або 2). При цьому народження нової бджоли
буде йти з темпом ДЯ, а відхід старої — з меншим темпом. Це повязане з тим, що при однаковій тривалості життя старої й знову, що народжується бджоли, відхід старої бджоли буде йти від величини вихідної сили родини С
пс, а ріст родини буде відбуватися до величини С
- При цьому величина С
буде більше величини С
пс- Підсумовування чисельних значень (А + 1) і (А + 2) дасть чисельні значення сили родини на відрізках від 35 до 61 доби (варіант 1) і від 38 до 61 доби (варіант 2).
До 35-х ( 38-х) доби силу родини визначало тільки значення А, а після 61-х доби, коли повністю відійде стара бджола, - тільки значення прямій 1 або прямій 2 (відповідно до варіантів).
Із проведених побудов видно, що у варіанті 1 підсадження неплодової матки показник зниження сили родини становить Д, = 29 доби, а у варіанті 2 установки . зрілого маточника — Дг = 35 доби. Це значить, що при зміні матки сила родини буде нижче вихідної й тільки після цього почнеться її ріст.
Ще що цікаво. Якщо залежно від варіанта різниця на початку яйцекладки становить троє діб (на 14-е або на 17-е доба відповідно), то різниця в строках відновлення вихідної сили родини 1 і родини 2 буде становити вже шість доби (на 50-е й 56-е доба відповідно). Гадана невідповідність пояснюється тим, що за троє діб різниці по строках виходу бджоли (на 35-е й 38-е доба відповідно) сила родини 2 не залишається постійної, а продовжує падати й для подальшого її відновлення до рівня родини 1 (крапка «б») буде потрібно ще троє доби: 3+3=6 доби. Це значить, що щодня затримки в появі нової матки обертається двома зайвими днями при відновленні сили родини до вихідного рівня.
Короткий зміст питання (висновки).
1.
При заміні матки підсадженням неплодової матки родина.
буде працювати зі зниженою інтенсивністю, начи.
ная з 21-го дня після підсадження, і протриває це зі.
стояння біля місяця.
2.
При установці зрілого маточника відбуваються ті ж.
процеси, але на відновлення вихідної сили рє мьи буде потрібно 35 днів.
3.
Завжди потрібно прагнути до того, щоб нова плід.
ная матка зявилася в родині якнайшвидше, оскільки щодня затримки до появи матки додає два зайвих дні в процесі вос становлення вихідної сили родини.
4.
процеси, Що Відбуваються.
в реальній обстановці, бу дутий у відомій мері відрізнятися від представлених нами. Однак тенденції (напрямку) розвитку рє мьи при цьому будуть саме такими, оскільки вони.
є результатом безумовної реалізації в рє мье генетично запрограмованих биологичес ких процесів розвитку родини. Певні відхилення реального процесу можуть також відбуватися за рахунок випадкового впливу зовнішніх факторів: стану погоди, медосборных умов, наявності хвороб і ін.