опаловые массы
Автопоїлка для банки d=170 мм
квыткова пильца

Газовий режим бджолиного житла в зимовий період

Газовий режим бджолиного житла в зимовий період

В атмосфері повітря втримується близько 21% кисню й 0,03% вуглекислого газу. Склад газового середовища в бджолиному житлі відрізняється від атмосферного повітря. Це повязане зі споживанням бджолами кисню й виділенням ними вуглекислого газу. За рахунок повітрообміну із зовнішнім середовищем у гніздо надходить кисень і віддаляється вуглекислота. Повітрообмін здійснюється в основному через років-ковьіе отвору, систему вентиляції й щілини, більша частина яких доводиться на місця зєднань конструктивних елементів вулика. Обмін повітря у внутрігніздовому просторі здійснюється в результаті вентиляції, організованої бджолярем при підготовці до зимівлі, і дифузії газів. Участь бджіл в активному вентилюванні усередині-гніздового Простору в зимовий період хоча й обмежено, однак все-таки в міру необхідності періодично здійснюється, про що було сказано вище.
Концентрації ПРО
і З
по-різному розподіляються в бджолиному житлі у звязку з нерівномірністю розміщення бджіл у клубі й у внутриульевом просторі, а також через неоднаковий ступінь вентилювання різних зон житла. Звичайно в центральній зоні гнізда концентрація вуглекислого газу вище, ніж у периферичній частині. На противагу цьому концентрація кисню убуває від периферії до центра гнізда.
Восени з початком зниження активності й утворенням зимового клубу концентрація З
у бджолиному житлі значно підвищується. Уже в жовтні при зниженні температури від +10 °С до 0 °С зміст ІЗ
у периферичній частині житла встановлюється на рівні 0,4—1,2%, а в центральній частині гнізда — від 0,9 до 2,5%. Концентрація ПРО2у периферичній частині житла в цей час знижується до 15-19%, а в центрі — до 10-16%. У ході першої половини зимівлі концентрація З
у центральній частині гнізда може доходити до 5-8%, а зміст ПРО
опускатися до 3—4%.
У другій половині зимівлі з підвищенням зовнішньої температури й початком активізації бджіл концентрація вуглекислого газу у вуликах зменшується, а кисню — підвищується. На початку весни при температурі від 0 до +8 "З кількість ІЗ
у центральній частині вуликів буває на рівні 1, 7-2,3%, а в периферичній зоні — 0, 6-1,5% ( Есь-Ков Е.К., 1991).
Певний вплив на газовий режим робить використання електропідігрівання. Так, Е.К. Єськов наводить приклад: в 12-рамковому вулику використовувалися нагрівальні елементи, що перебувають на дні й підтримують температурі в подрамочном просторі 5-10 "З. Концентрація вуглекислоти в надрамковому просторі над зоною розміщення розплоду в такому вулику при коливанні зовнішньої температури від 0 до -27 "З перебувала в межах 0, 25-1,7% (у середньому 0,7%). У той же самий час у подібних вуликах, що перебувають на вулиці, концентрація З2 змінювалася від 0,9 до 3,8% (у середньому 1,9%). Мінімальний зміст вуглекислоти у вуликах з електропідігріванням повязане з меншим споживанням бджолами корму, а отже, і меншим виділенням вуглекислоти, а також з більшою інтенсивністю природного повітрообміну між внутриульевым простором і зовнішнім середовищем.
Дослідженнями встановлено, що із всіх основних компонентів повітря бджоли реагують тільки на підвищення в ньому концентрації вуглекислого газу. Тому нагромадження в гнізді вуглекислоти спонукує бджоли вентилювати своє житло (Єськов Е.К., 1991).
Видалення вуглекислого газу із гнізда в зимовий період ускладнюється тим, що бджоли не можуть виходити із клубу, тому основним механізмом видалення З
є зменшення щільності бджіл, що утворять клуб. Це приводить до збільшення проникності повітря усередину клубу й видаленню з нього вуглекислоти.
Інший механізм видалення З2 із зимового клубу повязаний з активною вентиляцією, що здійснюють сидячі в кірці клубу бджоли. Цей механізм у зимовий період можна назвати аварійним, оскільки він включається тільки в тому випадку, коли одного розосередження бджіл уже стає недостатньо для видалення вуглекислоти, що збуджує бджіл. Зовні включення цього механізму фіксується збільшенням шуму, виробленого родиною.
Установлено, що в зимовий період збудження бджіл і активне вентилювання гнізда починається при 4%-ний концентрації З02 у периферичній частині гнізда. Подальше підвищення концентрації вуглекислого газу сильніше збуджує бджіл і збільшує интенсивность
активной вентиляції. Так, у проведених досвідах Е.К. Єськова (1991) вимірялася активність роботи бджіл-
нтилировщиц у зимовому клубі по інтенсивності звуків, вироблених крильми. Установлено, що з початком активної вентиляції при досягненні 3— 4%-ний концентрації З2 інтенсивність вентилювання (сила звуку) при підвищенні концентрації вуглекислоти до 9—10% збільшується приблизно в 10 разів.
Ці результати переконливо показують неспроможність твердження про те, що підвищення концентрації вуглекислоти в зимовому гнізді до максимальних значень сприяє поліпшенню зимівлі за рахунок уповільнення обмінних процесів у бджіл. Так, дійсно, ріст концентрації З
за межами зимового клубу до 3%-ного рівня веде до зменшення активності бджіл і зниженню споживання ними меду. Однак навіть таке підвищення концентрації вуглекислоти негативно впливає на фізіологічний стан бджіл: вони сильніше зношуються, менше вирощують навесні розплоду й швидше гинуть. Звідси очевидна недоцільність економії корму за допомогою засобів, що обмежують видалення вуглекислоти із гнізда. Що ж стосується впливу високих концентрацій З
(більше 3— 4%), те вони споконвічно роблять,на бджоли тільки негативний вплив, тому що приводять до збудження бджіл, що вкрай небажано в зимовий період.
У тих же досвідах установлено, що тривалий вплив високих концентрацій З
приводить до зменшення тривалості життя бджіл. Видимо, це, поряд із впливом інших негативних факторів, є однією із причин загибелі бджіл у неблагополучно зимуючих родинах як у ході самої зимівлі, так і відразу після обльоту.
Було також установлене, що вплив високих концентрацій вуглекислого газу приводить до зниження стійкості бджіл до високих температур. Звідси треба практична рекомендація — осінню обробку бджіл у термокамере проти кліща Варроа проводити до того, як бджоли зберуться в клуб (зрозуміло, після закінчення вирощування розплоду). Це обумовлено тим, що з початком утворення зимового клубу концентрація З2 у гнізді значно підвищується.
Концентрація вуглекислоти у вулику за межами зимового клубу також впливає на швидкість весняного розвитку родин. Так, збільшення концентрації З
над гніздом зимуючих бджіл приводить до зменшення кількості розплоду, вирощеного протягом весняного періоду. Цим пояснюється, що висока концентрація З0
при зимівлі викликає фізіологічне старіння бджіл тим швидше, чим вище концентрація вуглекислоти. Крім того, у цьому випадку в бджіл інтенсифікується витрата резервних речовин, що лімітує їхню участь у вирощуванні розплоду. Особливо стійко ця залежність проглядається в родин, що зимують при оптимально високих температурах - 6-7 "З, які характерні для зимівлі в обігріваються помещениях, що, або для підігріваються усередині вуликів. Щоб уникнути цього негативного явища, треба забезпечити умови для видалення вуглекислоти із гнізда. При зимівлі в обігрівається помется, що, для цього треба повністю відкрити льоток, зняти дах і подушку, що утеплює, а на верх рамок покласти повітропроникний холстик. У самому приміщенні повинна бути забезпечена достатня вентиляція. Про це більш повно будемо говорити далі. При використанні електропідігрівання усередині вулика, що перебуває в неопалюваному приміщенні, усе робиться, як і в першому випадку, але на верх ще кладе подушка. Під зимувальний корпус у всіх випадках бажано підставити порожній корпус або магазин.
Короткий зміст питання (висновки).
1. Концентрації З02 і 02 у зимовому гнізді залежать від, сили родини, способу зимівлі й періоду зимівлі. Однак у загальному випадку концентрація З2 у центрі гнізда завжди вище, ніж у периферичній зоні, а концентрація ПРО
, навпаки, на периферії вище, ніж у центрі гнізда.
2.
Високі концентрації вуглекислого газу в бджолиному житлі під час зимівлі (більше 3—4%) украй небажані, оскільки приводять до збудження бджіл. Результатом тривалого впливу таких концентрацій З
буде фізіологічне старіння бджіл і скорочення тривалості їхнього життя.
3.
Використання електропідігрівання під час зимівлі при організації належної вентиляції позитивно впливає на газовий режим бджолиного гнізда й приводить до зменшення концентрації вуглекислоти й збільшенню концентрації кисню.
3.1.4.