аппарат крозат
Форма № 28 Квітка
скільки стоїть мед

ЕНЕРГЕТИКА ЗИМОВОГО КЛУБУ БДЖІЛ

ЕНЕРГЕТИКА ЗИМОВОГО КЛУБУ БДЖІЛ

Одним з показників якості зимівлі бджіл є кількість зїденого за зимівлю меду - чим менше меду зїдено, тим якісніше (оптимальнее) зимівля.
Кількість зїденого меду визначається безліччю факторів, викликаних як зовнішніми умовами середовища, так і внутрішнім станом бджолиної родини й способом зимівлі. Всі ці фактори в остаточному підсумку визначають ступінь активності зимуючих бджіл, від якої й залежить кількість використаного меду. Оптимальною зимівлею прийнято вважати таку зимівлю, під час якої бджоли зберігають свою активність на мінімальному рівні протягом можливо більшого періоду часу зимівлі.
При споживанні меду і його переробці бджоли виділяють воду, вуглекислоту й теплову енергію (потужність). Розкладання цукру відбувається так:.
ЗбН
ПРО
+ 6ПРО
= 6Н
ПРО + 6З
1 000 г +1 065 г = 600 г + 1 465 р.
Оскільки виділювана зимовим клубом потужність прямо пропорційна кількості зїденого меду, що у свою чергу визначається ступенем активності бджіл, тобто якістю зимівлі, то кількість виділюваною родиною потужності може служити кількісним показником оптимальності зимівлі.
Основним джерелом енергії для зимового клубу бджіл є мед, при споживанні 1 кг якого бджоли виділяють близько 3 000 ккал тегтловой енергії. Энерговыделяющим компонентом меду є глюкоза, який в 1 кг меду втримується 800 р. Мінімальне споживання глюкози бджолами сильних родин 8 ідеальних умовах становить 1,6—1,7 мг у добу на одну бджолу, що відповідає 2—2,1 мг меди в добу. У практичному бджільництві такі величини, як правило, не досягаються в основному через відхилення умов зимівлі від ідеальних. Тому звичайно витрати корму становлять близько 3 мг у добу на одну бджолу, або 8—10 кг меду на родину з 2 кг бджіл за період зимівлі в 150 днів (Комісар А.Д., 1994).
Теплова енергія, виділювана бджолами в зимовому клубі, складається з енергії основного обміну родини бджіл і додаткової енергії. Складові елементи теплової енергії (по Комісарі А.Д., 1994) наведені на мал. 3.21.
Основна частина цієї енергії витрачається на підтримку сталості внутрішнього середовища як у самих бджіл, так і у всього клубу в цілому, а говорячи простіше, на підтримку відповідних температур-бджіл і клубу. Невелика частина енергії витрачається бджолами на переклад у пароподібний стан виділюваної при споживанні меду усередині бджоли так званої метаболической води. Ця енергія становить 10-12% від всієї енергії, що утвориться при съедании меду (Комісар А.Д., 1994).
Що стосується тепловыделений клубу як нагрітого тіла, що має температуру вище навколишнього середовища, то потужність цього тепловиділення залежить від сили родини, її стану й від зовнішньої температури. На мал. 3.22 наведені дані (по Е.К. Єськову, 1983) про потужність тепловиділення родин з 20—35 тис. особин (2—3,5 кг), що втримуються в 12-рамкових вуликах, що
не мають ніякої зовнішньої теплової ізоляції.
Обертає на себе увага різке збільшення потужності тепловиділення при збільшенні зовнішньої температури вище 9 °С. Це приводило, повідомляє Е.К. Єськов, до різкої активізації родини, а подальше підвищення температури до 12 "Із приводило через 1, 5-2 ч до вильоту невеликої кількості бджіл з вулика, які після здійснення очисного обльоту верталися у вулик. І хоча надалі температура опустилася на 8—13 °С, енергетичні витрати родини залишалися якийсь час на високому рівні. Так, потужність тепловиділення в наступні два дні була на рівні 9,5—10,5 Вт при зовнішній температурі від 0 до 4 °С. Отже, підвищення активності зимуючих бджіл, викликане навіть короткочасним підвищенням температури за межі оптимального діапазону 8±1 "З, відбивається на значному збільшенні енергетичних витрат родини Иа протязі декількох доби. Ця особливість енерговиділення зимуючої родини вимагає надійної системи терморегулювання при використанні електрообігрівання приміщень або електропідігрівання усередині вулика. Але в кожному разі треба керуватися правилом: краще небагато не догріти, чим хоч небагато перегріти.
Закінчуючи розмову про тепловиділення, хочеться ще раз звернути увагу на те, що зимовий клуб виділяє як сухе тепло (за рахунок теплового випромінювання), так і вологе, повязане з видихуваними бджолами парами води, тепло (за рахунок явища конвекції).
А тепер розглянемо, як впливає на енерговиділення зимуючих родин їхня теплоізоляція від навколишнього середовища. Численні дослідження, що проводилися в різних країнах, показали, що
теплоізоляція стінок вулика, що залежить від їхньої товщини, впливає на енергетичні витрати родини.
За результатами цих досліджень відзначена лише незначна перевага двухстеночных вуликів або вуликів зі збільшеною товщиною стінок. Наприклад, Е. Вильямстад (1975), зіставляючи результати зимівлі бджіл у Норвегії у двухстеночных (товщина стінок 60 і 45 мм) і звичайних вуликах зі стінкою 22 мм, помітив лише незначну перевагу перших. Родини, що зимували в них, виростили всього на 312% більше розплоду, чим у звичайні. Разом із цим простежувалися деяке зменшення витрати корму й менша поражаемость нозематозом у порівнянні з родинами, що втримуються у вуликах з тонкими стінками. Однак розходження ці були незначні.
Зовнішнє утеплення у вигляді кожухів з фанери або руберойду слабко захищає бджолине родини у вуликах від теплових втрат. Так, при зменшенні зовнішньої температури від 0 до —17 °С тепловиділення родини, що перебуває у вулику, захищеному фанерним кожухом, були всього на 1—3 Вт нижче, ніж в аналогічній родині, не захищеної кожухом (Єськов Е.К., 1991). Тому, з погляду зменшення тепловтрат, зовнішнє утеплення у вигляді кожуха не можна вважати ефективним засобом захисту. Інша справа, що такий кожух захищає вулик від безпосереднього впливу атмосферних опадів і проникнення вітру через наявні в місцях зєднання вулика щілини.
Утеплення вуликів снігом можливо тільки в зонах зі стійким сніжним покривом. Сніжне вкриття, завдяки низкою теплопровідності снігу, захищає родину як від холоду, так і від короткочасних підвищень температури, тобто згладжує коливання температури (мал. 3.23).
Укриття вуликів снігом значно скорочує енергетичні витрати родини (мал. 3.24).
З мал. 3.24 видно, що ефективність укриття вулика снігом підвищується при більше низьких температурах.
Навколо вулика, тривалий час находящегося під снігом, утвориться повітряний зазор, завдяки якому легше віддаляється вуглекислота й легше надходить свіже повітря. Повітряний прошарок забезпечує ще кращу теплоізоляцію вулика, оскільки теплопровідність повітря нижче, ніж у снігу, в 10 разів (при температурі 0 °С).
Короткий зміст питання (висновки).
1.
Мінімальні энергопотери в клубу зимуючих бджіл среднерусской породи спостерігаються при зовнішній температурі 8±1 °С. Тому зазначені температури можуть розглядатися як найбільш бажані при створенні оптимальних умов зимівлі бджіл.
2.
При збільшенні зовнішньої температури вище оптимальної всього на 2—3 °С энергопотери родини бджіл значно зростають, тому не можна допускати виходу температур зимівлі за верхню межу оптимальних температур.
3.
Тепловтрати родини зимуючих бджіл практично не залежать від товщини стінок вулика.
4.
Зовнішнє утеплення вулика у вигляді кожуха з фанери або руберойду слабко захищає від тепловтрат, а от шар снігу товщиною 0,3-0,5 м навколо вулика зменшує теплові втрати. Особливо ефективно сніжне вкриття при більше низьких температурах.
3.1.5.